Zelfverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden, namens Heveto B.V., de Code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche’ te onderschrijven en toe te passen binnen haar organisatie.

Om de visie en de uitgangspunten van de code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag’ te realiseren, worden door de organisatie inspanningen geleverd op het gebied van goed opdrachtgeverschap, werkgeverschap en opdrachtnemerschap.

Van de doelstellingen voor 2020 heeft Heveto in haar organisatie de volgende resultaten geboekt:

Naast de uitgangspunten voor goed werkgever- en opdrachtnemerschap, welke gevormd worden door zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar zijn, zijn speerpunten voor 2021:

Onze visie zal gericht blijven op het behouden van een goede organisatie van arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden voor de hele keten.

© 2018 - 2024 | Gemaakt met door COMMPRO