Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Heveto hechten we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het beste bewijs is het feit dat we al sinds 2009 die verantwoordelijkheid zwart op wit zetten: in ons maatschappelijk verslag. We vinden het belangrijk om niet alleen over MVO te praten, maar het vooral te doen. Op elk front. Bij alle toepassingen die we gebruiken staat het milieu bij ons voorop.

Zo vangen wij niet alleen ons afvalwater op, maar recyclen dit om weer te kunnen gebruiken. Onze auto’s en ons materieel, zoals hogedrukreinigers worden zorgvuldig geselecteerd op milieubelasting. Wij gebruiken ook pH-neutrale en biologisch afbreekbare producten en een deel van onze winst winst reserveren wij voor voor de sponsoring van goede doelen.

logo kinderfonds
3fm serious reqest

Voor onze medewerkers willen we een goed werkgever zijn, van een optimaal arbobeleid tot en met bedrijfsfitness. Goede doelen kunnen regelmatig op onze ondersteuning rekenen. De betrokkenheid van onze medewerkers bij het bedrijf wordt gestimuleerd door een open bedrijfscultuur, met veel zelfstandigheid en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.  

CO2 Prestatieladder

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2 Prestatieladder, niveau 3.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2 reductie-doelstelen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2 reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheid resultaten boeken. Daarom hebben we de CO2 footprint voor de eigen organisatie opgesteld en hopen we CO2 bewust niveau 3 te certificeren volgens de CO2 Prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam wagenpark en te werken aan energiearme gebouwen en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1. Emissie-inventaris

Ieder jaar maakt Heveto Holding B.V. haar CO2 uitstoot inzichtelijk in een rapport. Onderstaand document geeft de CO2 emissie-inventarisatie over het jaar 2020:

3.B.2. Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het manage-mentsysteem van Heveto Holding B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-manage-ment is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

3.C.2. Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang van de CO2 reductiedoelstellingen van Heveto Holding B.V. is vastgelegd in onderstaande documenten:

3.D.1. Deelname aan initiatief

Wij nemen deel aan het initiatief Duurzameleverancier.nl. De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u hier:


© 2018 - 2022 | Gemaakt met door COMMPRO