Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij VS-Heveto hechten we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het beste bewijs is het feit dat we al sinds 2009 die verantwoordelijkheid zwart op wit zetten: in ons maatschappelijk verslag. We vinden het belangrijk om niet alleen over MVO te praten, maar het vooral te doen. Op elk front. Bij alle toepassingen die we gebruiken staat het milieu en duurzaamheid bij ons voorop.

Zo vangen wij niet alleen ons afvalwater op, maar recyclen dit om weer te kunnen gebruiken. Onze auto’s en ons materieel, zoals hogedrukreinigers worden zorgvuldig geselecteerd op milieubelasting. Wij gebruiken ook pH-neutrale en biologisch afbreekbare producten en een deel van onze winst reserveren wij voor de sponsoring van goede doelen.

Voor onze medewerkers willen we een goede werkgever zijn, van een optimaal arbobeleid tot en met bedrijfsfitness. Goede doelen kunnen regelmatig op onze ondersteuning rekenen. De betrokkenheid van onze medewerkers bij het bedrijf wordt gestimuleerd door een open bedrijfscultuur, met veel zelfstandigheid en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.

CO2 Prestatieladder

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder, niveau 3. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl. Bedrijfspagina:  https://skao.nl/certificaathouders/1768

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductie-doelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het referentiejaar 2021 met 4% wordt teruggebracht.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn continuerend creëren en meetbare duurzaamheid resultaten boeken. Daarom stellen wij jaarlijks de CO2-footprint van de eigen organisatie op en willen wij ons CO2-bewust certificaat te behouden volgens de CO2-prestatieladder, niveau-3. Dat dwingt ons continu om te kiezen voor een duurzaam wagenpark en te werken aan gebruik van energiearme gebouwen en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1. Emissie-inventaris

Ieder jaar maakt Heveto B.V. haar CO2-uitstoot inzichtelijk in een rapportage, de CO2-footprint. Onderstaand gelinkte documenten geven de CO2 emissie-inventarisatie over de afgelopen jaren weer.

CO2-footprint

Genormaliseerd per medewerker
2020111,2 ton CO26,95 ton CO2
2021396,6 ton CO21,75 ton CO2
2022354,4 ton CO23,90 ton CO2
1ste half jaar 2023126,2 ton CO24,41 ton CO2

3.B.2. Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het 
managementsysteem van Heveto B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. 
In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagementsysteem is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen.

3.C.2. Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang van de CO2 reductiedoelstellingen van Heveto B.V. is vastgelegd in onderstaande gelinkt document.

3.D.1. Deelname aan initiatief

Wij nemen deel aan verschillende sector- en keteninitiatief zoals bijvoorbeeld van de organisatie Schoonmakend Nederland. De omschrijving, hiervan vindt u tevens via onderstaande links.


© 2018 - 2024 | Gemaakt met door COMMPRO